Velg en side

TELSCOPE er et nytt produkt fra Telko, som ble lansert på NorShipping 2019. I prosjektet har jeg vært designansvarlig.

TELSCOPE er en suite med beslutningsstøttefunksjoner for mannskap på skip: Loggbøker, sjekklister og krisehåndtering er noen av funksjonene.

TELSCOPE er utviklet som en web-applikasjon, som kjører på en server ombord på fartøyet. Dette har gjort det mulig å bygge selve applikasjonen i React, basert på designsystemet Material UI.

Som designer har jeg hatt ansvar for å forme en helhetlig brukeropplevelse på tvers av de forskjellige funksjonene, som også ivaretar de særegne utfordringene brukeren møter i et maritimt miljø.

Hovedfokuset har vært:

  • Enkel og forutsigbar struktur i hver funksjon
  • Rolig og nedtonet grafisk uttrykk, for å ikke stjele oppmerksomhet unødvendig
  • Minimere antall operasjoner en bruker må utføre for å fullføre en oppgave
  • Påse at designvalg tar høyde for fremtidig funksjonalitet