Velg en side

Dette var et prosjekt i faget 3D-modellering, hvor jeg valgte å modellere en Fender Stratocaster fra bunnen. For å få det så nøyaktig som mulig benyttet jeg blueprints fra en ekte Stratocaster, og modellerte opp derfra. Programmet brukt er Rhinoceros, som er et NURBS-basert CAD-verktøy.